Aksjeverdi pr 31.12.2018

Siden 2008 har aksjeverdien steget fra kr 250 til 605 pr aksje.Sist kjente omsetning i 2018 var til kurs 605. Tabellen over viser aksjekursene pr 31.12. hvert år.

Aksjefordeling etter geografi 31.12.2018

Driftsinntekter, leieinntekter og resultat

Nøkkeltall

2018
2017
2016
2015
2014

Nøkkeltall 2018

Sum driftsinntekter (mill)               278,1
Sum leieinntekter (mill)              205,7
Driftsresultat (mill)              153,7
Resultat før skatt (mill)              121,8
Resultatgrad før skatt (%)                43,8
Eiendeler (mill)             2113,0
Egenkapital bokført (mill)              729,8
Egenkapitalandel (%)                36,3
Egenkapitalavkastn etter skatt (%)                14,8
Sum gjeld (mill)             1399,0
Antall aksjonærer (31.12)                 342
Resultat pr aksje før skatt (kr)                40,0
Resultat pr aksje etter skatt (kr)                35,5
Utbetalt utbytte før skatt (kr)                   15
Kurs 31.12 pr aksje (kr)                 630

Nøkkeltall 2017

Sum driftsinntekter (mill)  217,8
Sum leieinntekter (mill)  185,6
Driftsresultat (mill)   115,6
Resultat før skatt (mill)   88,1
Resultatgrad (%)   40,4
Eiendeler (mill) 1818,3
Egenkapital bokført (mill)   641,6
Egenkapitalandel (%)   35,3
Egenkapitalavkastning etter skatt (%)   11,8
Sum gjeld (mill) 1176,8
Antall aksjonærer (31.12)  332
Resultat pr aksje før skatt (kr)   28,9
Resultat pr aksje etter skatt (kr)   24,8
Utbytte før skatt (kr)   13,0
Kurs 31.12 pr aksje (kr)   480,0

Nøkkeltall 2016

Sum driftsinntekter (mill)  195,9
Sum leieinntekter (mill)  167,6
Driftsresultat (mill)   90,4
Resultat før skatt (mill)   80,6
Resultatgrad (%)   41,1
Eiendeler (mill) 1674,8
Egenkapital bokført (mill) 610,0
Egenkapitalandel (%)   36,4
Egenkapitalavkastning etter skatt (%)   10,9
Sum gjeld (mill) 1064,8
Antall aksjonærer (31.12)  306
Resultat pr aksje før skatt (kr)   26,4
Resultat pr aksje etter skatt (kr)   21,9
Utbetalt utbytte før skatt (kr)   12,0
Kurs 31.12 pr aksje (kr)   420

Nøkkeltall 2015

Sum driftsinntekter (mill) 192,2
Sum leieinntekter (mill) 154,1
Driftsresultat (mill) 101,2
Resultat før skatt (mill) 75,8
Resultatgrad (%) 39,4
Eiendeler (mill) 1578,8
Egenkapital bokført (mill) 575,7
Egenkapitalandel (%) 36,5
Egenkapitalavkastning etter skatt (%) 11,9
Sum gjeld (mill) 1003,1
Antall aksjonærer (31.12) 296
Resultat pr aksje før skatt (kr) 24,9
Resultat pr aksje etter skatt (kr) 22,6
Utbetalt utbytte før skatt (kr) 11,0
Kurs 31.12 pr aksje (kr) 360

Nøkkeltall 2014

Sum driftsinntekter (mill) 179,3
Sum leieinntekter (mill) 144,8
Driftsresultat (mill) 96,0
Resultat før skatt (mill) 67,0
Resultatgrad (%) 37,4
Eiendeler (mill) 1490,7
Egenkapital bokført (mill) 539,6
Egenkapitalandel (%) 36,2
Egenkapitalavkastning etter skatt (%) 9,0
Sum gjeld (mill) 951,1
Antall aksjonærer (31.12) 282
Resultat pr aksje før skatt (kr) 22,0
Resultat pr aksje etter skatt (kr) 15,9
Utbetalt utbytte før skatt (kr) 10,0
Kurs 31.12 pr aksje (kr) 340

Årsrapporter

2018
2017
2016
2015
2014

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

Årsrapport 2014

informasjon til aksjonærer

2019
2018
2017
2016
2015

Regnskap morselskap 2018

Last ned

Rundskriv aksjonærer januar 2019 endelig

Last ned

Info aksjonærmøte 17.10.2018

Last ned

E.O Generforsamling 05.07.2018 alle dokumenter

Last ned

Orientering 20.04.2018

Last ned

Protokoll GF 200418

Last ned

Regnskap Morselskap 2017

Last ned

Innkalling til GF 200418 m program

Last ned

Rundskriv ligningsverdi 010318

Last ned

Rundskriv aksjonærer febr 2018

Last ned

Rundskriv oktober 2017

Last ned

Present. fra aksjonærmøte 19.10.17

Last ned

Rundskriv august 2017

Last ned

Protokoll GF 21.04.2017

Last ned

Regnskap 2016 morselskap

Last ned

Info gf 2104 2017

Last ned

Rundskriv januar 2017

Last ned

Info aksjonærer 20.10.16

Last ned

Rundskriv 3 kvartal 211016

Last ned

Påminnelse eiermøte 201016

Last ned

Rundskriv august 2016

Last ned

Protokoll GF 22.04.16

Last ned

Info gitt i GF 22 04 16

Last ned

Ligningsverdi aksjer 2015

Last ned

Vedlegg sak 9 GF 220416

Last ned

Innkalling GF 22.04.16

Last ned

Brev januar 2016

Last ned

Regnskap Tema mor 2014

Last ned

INFO FRA AKSJONÆRMØTE 21.10.2015

Last ned

Brev eiermøte 14.10.15

Last ned

Fusjonsplan Storgt. 83

Last ned

Fisjon Tema Eiendom AS - 2015

Last ned

Brev pr 3 kv 2015

Last ned

Brev august 2015

Last ned

Protokoll 24.04.15 signert

Last ned

Innkalling generalfors. 24.04.15

Last ned

STYRET

Ted Skattum
Styreleder
97 01 57 51
Sverre Andresen
91 57 03 57
Marit Lien
45 04 75 55
Erik Arne Eriksen
95 74 43 79
Kristin Tidemand Eckhoff
97 71 23 10

Tema Eiendom AS

Ringvegen 16
2816 Gjøvik

Tlf: 61 13 70 90

(kl. 08:00 - 16:00)

tema@temaas.no

Faktura til: faktura@temaas.no

KONTAKTSKJEMA

Utviklet av Scootr