Om selskapet

TEMA EIENDOM AS

Tema Eiendom AS er et regionalt eiendomsselskap som driver utleie av næringseiendommer i 12 kommuner: Gjøvik, Hamar, Lillehammer, Gausdal, Nord-Fron, Ringsaker, Stange, Elverum, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Nord-Aurdal kommune.

Selskapet eier og forvalter 100 eiendommer fordelt på ca 300.000 m2 og med over 600 leieforhold.

 

 

 

 

Selskapet har 13 ansatte fordelt på 12 årsverk. 
 
Reinert Seljeskog
Adm. direktør
97 02 96 00
Martin Zettervall
Økonomisjef
98 25 27 12
Evy Ann Hagen
Regnskapsleder
48 03 86 66
Kate Dyrud
Kontor og regnskapsmedarbeider
61 13 70 90
Robert K. Lunn
Regnskapsmedarbeieder
45 95 98 05
Børge Moen
Eiendomssjef
99 04 48 53
Monica Haugli
Eiendomsforvalter
91 83 46 81
Erland Tolvstad
Driftsansvarlig
91 79 27 13
Rune Andersen
Prosjektsjef
95 02 69 99
Dagfinn Lerberg
Salgssjef prosjekt
92 05 47 25
Kjell Arne Halvorsen
Salgssjef
95 88 38 39
Ole Christian Malterud Akre
Salgskonsulent utleie
45 90 23 50
Ida Holm Grindstrand
Markedssjef
97 00 09 59
Harald Tungevåg
Senterleder
97 72 50 37

Filosofi / etisk standard

 FILOSOFI:

 • Konsentrere oss om vår kjernevirksomhet
 • Nærhet til kundene
 • Være synlige
 • Langsiktighet i våre tiltak og investeringer
 • Stort volum og fleksibilitet
 • Risikospredning, bransjemessig og geografisk
 • Ikke forsømme vedlikehold
 • Være miljøbevisste og gjøre årlige forbedringer
 • Styre etter måltall
 • Aksjonærene - en viktig ressurs

ETISK STANDARD:

 • Vår overordnede forretningsmessige og etiske filosofi er å være langsiktig i vårt tankesett og ha et godt samarbeid med våre kunder og leverandører. Det innebærer at vi skal være til å stole på, vise respekt for andre og agere mot andre slik vi ønsker å bli behandlet selv.
 • Vi respekterer avtaler inngått mellom arbeidslivets organisasjoner, følger lover, forskrifter og avtaler.
 • Alle våre ansatte har formelle ansettelsesavtaler og ryddige vilkår ift arbeidsoppgaver, ansvar og fullmakter. Dette er nedfelt i eget dokument om policy, rutiner og fullmakter. Det skal være motiverende og inspirerende å jobbe i Tema Eiendom!
 • Vi har klare målsettinger om årlige miljømessige forbedringstiltak gjennom god drift av eiendommene og målrettede investeringer i bedre bygningsmessige løsninger og teknologi.
 • Våre leverandører skal ha alle formaliteter ift myndigheter og sine ansatte på plass. Vi tillater ikke bruk av mellommenn.
 • Vi tillater ikke korrupsjon eller bruk av bestikkelser eller lignende handlinger i vår virksomhet eller i virksomheter vi driver forretning med.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema Eiendom AS

Ringvegen 16
2816 Gjøvik

Tlf: 61 13 70 90

(kl. 08:00 - 16:00)

tema@temaas.no

Faktura til: faktura@temaas.no

KONTAKTSKJEMA

Utviklet av Scootr