tema-eiendom

Finans & aksjer

---

Tema Eiendom AS har registrert sin aksjebok i VPS-systemet via sin kontofører i Nordea.  Det var 362 aksjonærer i selskapet pr 31.12.2021 Selskapet sender jevnlig informasjon om selskapet til aksjonærene, minst 1 gang pr kvartal. Det inviteres også til aksjonærmøte en gang i året, og generalforsamling avholdes i april måned.  I tillegg til de formelle punkter i generalforsamlingen,  gis det også en oppdatert gjennomgang av selskapets prosjekter og aktiviteter. 


Finansiell informasjon

Aksjeomsetning

Kjøpe eller selge aksjer?