tema-eiendom

Finansiell rapport 2017

Nøkkeltall

Sum driftsinntekter (mill)

217,8

Sum leieinntekter (mill)

185,6

Driftsresultat (mill)

115,6

Resultat før skatt (mill)

88,1

Resultatgrad (%)

40,4

Eiendeler (mill)

1818,3

Egenkapital bokført (mill)

641,6

Egenkapitalandel (%)

35,3

Egenkapitalavkastning etter skatt (%)

11,8

Sum gjeld (mill)

1176,8

Antall aksjonærer (31.12)

332

Resultat pr aksje før skatt (kr)

28,9

Resultat pr aksje etter skatt (kr)

24,8

Utbytte før skatt (kr)

13,0

Kurs 31.12 pr aksje (kr)

480,0

Årsrapport

Informasjon til aksjonærer