tema-eiendom

Finansiell rapport 2019 

Nøkkeltall for 2019

Sum driftsinntekter (mill)

273,6

Sum leieinntekter (mill)

214,0

Driftsresultat (mill)

135,4

Resultat før skatt (mill)

97,2

Resultatgrad (%)

35,5

Eiendeler (mill)

2386,4

Egenkapital bokført (mill)

827,2

Egenkapitalandel (%)

34,7

Egenkapitalavkastning etter skatt (%)

9,8

Sum gjeld (mill)

1559,2

Antall aksjonærer (31.12)

353

Resultat pr aksje før skatt (kr)

31,7

Resultat pr aksje etter skatt (vektet) (kr)

26,4

Utbytte før skatt (kr)

15

Kurs 31.12 pr aksje (kr)

720

Årsrapport 2019

Informasjon til aksjonærer