tema-eiendom

Finansiell rapport 2021

Nøkkeltall for 2021 kommer når årsoppgjøret er klart ( vår 2022) 

Sum driftsinntekter (mill)

Sum leieinntekter (mill)

Driftsresultat (mill)

Resultat før skatt (mill)

Resultatgrad (%)

Eiendeler (mill)

Egenkapital bokført (mill)

Egenkapitalandel (%)

Egenkapitalavkastning etter skatt (%)

Sum gjeld (mill)

Antall aksjonærer (31.12)

Resultat pr aksje før skatt (kr)

Resultat pr aksje etter skatt (kr)

Utbytte før skatt (kr)

Kurs 31.12 pr aksje (kr)

Årsrapport for 2021 kommer etter at året er omme... 

Informasjon til aksjonærer sendt i 2021