tema-eiendom

Finansiell rapport 2021

Nøkkeltall for 2021 

Sum driftsinntekter (mill)

367,8

Sum leieinntekter (mill)

282,2

Driftsresultat (mill)

188,1

Resultat før skatt (mill)

129,3

Eiendeler (mill)

3789

Egenkapital bokført (mill)

905,5

Egenkapitalandel (%)

23,9

Egenkapitalavkastning etter skatt (%)

12

Sum gjeld (mill)

2883,3

Resultat pr aksje før skatt (kr)

41,2

Resultat pr aksje etter skatt (kr)

33,3

Utbytte før skatt (kr)

18

Antall aksjonærer (31.12)

362

Kurs 31.12 pr aksje (kr)

810

Årsrapport 2021

2021 


Informasjon til aksjonærer sendt i 2021