tema-eiendom

Finansiell rapport 2023

Nøkkeltall( presenteres ifm årsregnskap for 2022 ( april 2023) 

Sum driftsinntekter (mill)

Sum leieinntekter (mill)

Driftsresultat (mill)

Resultat før skatt (mill)

Resultatgrad (%)

Eiendeler (mill)

Egenkapital bokført (mill)

Egenkapitalandel (%)

Egenkapitalavkastning etter skatt (%)

Sum gjeld (mill)

Antall aksjonærer (31.12)

Resultat pr aksje før skatt (kr)

Resultat pr aksje etter skatt (kr)

Utbytte før skatt (kr)

Kurs 31.12 pr aksje (kr)

PDF

Informasjon til aksjonærer