tema-eiendom

Ønsker du å kjøpe eller selge aksjer?

Informasjon om rutiner vedrørende kjøp og salg

---

Fra 2022 innføres nye lokale rutiner når Tema Eiendom skal bistå ved omsetning av aksjer:

1     Minsteantall vi formidler ved kjøp og salg er 50 aksjer. 

2    Alle oppgjør i omsetninger vi formidler går via Advokatfirma Lohne Krokeide AS.

3    Kjøper og selger må akseptere at poster kan deles opp i flere omsetninger. Ved oppsplitting vil ordre automatisk bli endret til restordre. 

4    Ordre er gyldig i minimum 7 dager og maksimum 90 dager. Etter 90 dager vil en ordre, evt restordre bli slettet. Ordre kan slettes ved skriftlig henvendelse etter 7 dager.

5   Ordre sendes via ordreregistrering under. Viktig å registrere om det er kjøp eller salg. 

SALÆR til oppgjørsmegler: 

Salær for oppgjørsbehandling deles med 50% hver på kjøper og selger:

For oppgjør inntil kr 1 mill. beregnes: 0,5% av kjøpesummen + mva.

For oppgjør utover kr 1 mill. beregnes i tillegg:  0,25% av kjøpesummen utover 1 mill + mva.

Minimumsalær kr 900,- + mva.


ORDRERSKJEMA