tema-eiendom

Eierandel

100%

Tomtestørrelse

 7 027 m²

---


Om prosjektet

Nybygg for Ahlsell i Nydal som ble offisielt åpnet 12. februar 2020. Dette bygget er utformet i tråd med leietaker sine ønsker og behov og har en fantastisk eksponering mot E6 og Furnesvegen.  Bygget oppnår Energimerke A med grønn farge og har solcellepanel på tak.


---

Dagfinn Lerberg

Direktør Prosjektutvikling og Marked


Ønsker du mer informasjon?