tema-eiendom

Parkgata Gjøvik skysstasjon

Eierandel

50%

Tomtestørrelse

XXX m²

Status

---


Om prosjektet

Ferdig utviklet vil dette området i Parkgata bestå av mellom 12 og 13 000 kvm næringsarealer i umiddelbar nærhet til kollektivtilbud og øvrige byfunksjoner i Gjøvik sentrum. Prosjektet eies av Bane Nor Eiendom og Tema Eiendom gjennom selskapet Innlandet Næringsutvikling. Første byggetrinn (nærmest stasjonsbygningen) sto ferdig i mars 2022. Der er Toten Sparebank leietaker i plan 1 mens Norconsult disponerer plan 2, 3 og 4. 

Det jobbes nå med planlegging av de neste byggetrinnene videre sørover på eiendommen. Som en del av det videre prosjektet planlegges etablering av p-kjeller og servieringsarealer på gateplan med muligheter for uteservering. Det jobbes også med BREEAM-NOR sertifisering av prosjektet, i tillegg til at alle byggetrinn skal oppnå Energimerke A med grønn farge. Med disse miljøkvalitetene i tillegg til blant annet utstrakt bruk av solceller, vil nybyggene i Parkgata bli svært energieffektive for våre leietakere. 

Ambisjonen er at dette utviklingsprosjektet skal berike Gjøvik som by, med bærekraftige kvaliteter og arkitektur til glede for både leietakere og byens innbyggere. 

Om din virksomhet ønsker å vite mer om mulighetene for etablering i Parkgata vil vi gjerne høre fra deg!    


---

Dagfinn Lerberg

Direktør Prosjektutvikling og Marked


Ønsker du mer informasjon?