tema-eiendom

Parkgata 6, Gjøvik

Eierandel

50 %

Tomtestørrelse

Status

---

Tema Eiendom og  Bane NOR Eiendom eier 50 prosent hver av dette prosjektet gjennom selskapet Gjøvik Utvikling AS. Utviklingen av denne attraktive tomten rett sør for Gjøvik skysstasjonen vil skje gjennom en trinnvis utbygging med moderne og miljøvennlige kontorbygg. Byggetrinn 1 nærmest Gjøvik Stasjon ble ferdigstilt og overlevert til leietakere 1. mars 2022. Nå pågår planlegging av byggetrinn 2.


---

Dagfinn Lerberg

Salgssjef prosjekt


Ønsker du mer informasjon?