tema-eiendom

Parkgata 6, Gjøvik (Første byggetrinn)

Eierandel

50 %

Tomtestørrelse

Status

---

Utviklingen av denne attraktive tomten mellom skysstasjonen og togstasjonen på Gjøvik vil skje gjennom en trinnvis utbygging med moderne og miljøvennlige kontorbygg. Prosjektet eies 50 prosent av Tema Eiendom og 50 prosent av Bane Nor Eiendom. Byggetrinn 1 ble ferdigstilt og overlevert til leietakere 1. mars 2022. Toten sparebank har lokaler i plan 1 mens Norconsult holder til i plan 2, 3 og 4.  

Nå pågår planlegging av den videre utviklingen av dette spennende tomteområdet i hjertet av Gjøvik sentrum. Ferdig utviklet vil området romme mellom 12 og 13 000 kvm med ulike næringsvirksomheter lokalisert med umiddelbar nærhet til kollektivknutepunkt og øvrige byfunksjoner. Prosjektet har også et stort fokus på bærekraft, der førte byggetrinn har fått solceller på tak og Energimerke A med grønn farge. 


---

Dagfinn Lerberg

Direktør Prosjektutvikling og Marked


Ønsker du mer informasjon?