tema-eiendom

Stasjonsområdet, Gjøvik 

Eierandel

50%

Tomtestørrelse

ca 15 000 m²

Status

---


Om prosjektet

Det kan bebygges med inntil 9.000 m2 i dette prosjektet. Bildet er en skisse. 

Tema Eiendom AS har planer for utvikling av sine tomter og eiendommer i stasjonsområdet i Gjøvik. Sammen med Bane NOR Eiendom AS har Tema Eiendom AS selskapet Gjøvik Utvikling AS, som skal stå for utbyggingen. Selskapet disponerer tilsammen ca 15 000 kvm tomt. I tillegg kommer bygninger og eiendommer som driftes i dag. Dette gjelder bl.a Parkgata 12 og Parkgata 16. Total, langsiktig utbyggingsmulighet er på ca 30.000 m2. Området vist på skissen kan bebygges med 9.000 m2 i 3 etasjer og parkeringskjeller.


---

Dagfinn Lerberg

Salgssjef Prosjekt


Ønsker du mer informasjon?