tema-eiendom

Parkgata 6, Gjøvik

Eierandel

50 %

Tomtestørrelse

Status

---

Tema Eiendom og  Bane NOR Eiendom eier 50 prosent hver av dette prosjektet gjennom selskapet Gjøvik Utvikling AS. Utviklingen av denne attraktive tomten rett sør for Gjøvik skysstasjonen vil skje gjennom en trinnvis utbygging med moderne og miljøvennlige kontorbygg. Byggestart for første byggetrinn planlegges ved påsketider 2021 med ferdigstillelse i første kvartal 2022. Dette blir bygget nærmest skysstasjonen som vil ha et totalareal på ca 1 750 kvm fordelt på 4 etasjer. Videre utvikling av området vil skje i takt med leiemarkedet i årene som kommer.


---

Dagfinn Lerberg

Salgssjef prosjekt


Ønsker du mer informasjon?