tema-eiendom
Einar Hoff, markedssjef i Eidsiva Bioenergi, forteller om leveransen til Tema eiendom og fokuset på fornybar energi i samfunnet.Einar Hoff, markedssjef i Eidsiva Bioenergi, forteller om leveransen til Tema eiendom og fokuset på fornybar energi i samfunnet.

Eidsiva Bioenergi inn med stor fjernvarmeavtale

«Gode samarbeidspartnere er helt nødvendig når et selskap skal legge om til bærekraftig drift», uttaler Temas direktør for eiendom og forvaltning, Børge Moen når eiendomsselskapet nå har inngått en større avtale om fjernvarmelevering, med Eidsiva Bioenergi.

Tema Eiendom har inngått avtale med Eidsiva Bioenergi om omlegging til fjernvarme i bygg hvor det nå er elektriske anlegg. Å gå over til fjernvarme er et av mange tiltak for å redusere CO2-avtrykket til selskapet. Les mer om Temas omlegging til fjernvarme. 

Einar Hoff er markedssjef i Eidsiva Bioenergi. Han forteller litt om hvordan de tenker og arbeider med omleggingen til bærekraftige energiformer. Selskapet merker stor etterspørsel på fjernvarme. Stadig flere byggeiere ønsker å bygge om til fjernvarme, slik at de blant annet innfrir anbudskrav om miljøvennlig oppvarming fra statlige og private leietakere i bygget.

På spørsmål om de vil greie å etterkomme den økte etterspørselen, er han ikke i tvil. Eidsiva har lagt om til en helt ny tenkemåte, og bygger ut kapasiteten i nettet i takt med økt etterspørsel. Eidsiva ser blant annet på nye energikilder, slik som industriell spillvarme til produksjon av fjernvarme. Einar kommer med et eksempel:

«På Rudshøgda har vi et biokull-anlegg hvor vi produserer biologisk kull. Biokull er jo bærekraftig i seg selv, men i denne produksjonen lages det også enormt mye varme. Denne varmen skal vi selvfølgelig gjenvinne og bruke rett inn i fjernvarmeanleggene våre.»

Markedssjefen stiller samtidig spørsmål ved utbyggingen av for eksempel store datasentere på Innlandet. Datasenter som plasseres langt unna allfarvei og som nå bygges, uten umiddelbar mulighet til å gjenvinne og bruke den enorme mengden spillvarme anlegget produserer. Her håper han politikerne vil klare å tenke litt større – og smartere ved neste korsvei. Han er også imponert over satsingen til Tema, og roser de for å ville gå foran med tanke på bærekraft.

 

Avhengig av spisskunnskap for å nå målene

Tema Eiendom har som mål å bruke 100% fornybar energi innen 2030. For å få til det er selskapet avhengig av gode og solide samarbeidspartnere som er spesialisert på sitt område.

Direktør for Eiendom og Forvaltning i Tema Eiendom, Børge Moen, bekrefter dette.

«Gode samarbeidspartnere er helt nødvendig når et selskap skal legge om til bærekraftig drift og tenkemåte i alle ledd. Vi har på ingen måte nok spisskompetanse inhouse og ønsker jo kunnskap fra miljøene som ligger lengst fremme på sitt område. Og på fjernvarme er Eidsiva Bioenergi både den første og største i vår region.» 

 

Kostbart å bytte?

Det kan være kostbart å tenke bærekraft. I nye bygg tilkommer det en oppkoblingsavgift når du velger fjernvarme. Børge forteller imidlertid at mesteparten av investeringen og risikoen bæres av fjernvarmeleverandøren og at omleggingen, på tross av tilkoblingsavgift, fortsatt lønner seg for utbygger. 

Ved nybygg tilbyr Eidsiva Bioenergi byggvarme i byggeperioden. Einar Hoff i Eidsiva Bioenergi forklarer hvordan dette løses før fjernvarmeanlegget er på plass i nybygget;

«Det er jo ikke lov å bruke fossilt brennstoff for å fyre på byggeplasser lenger, så i nybygg hvor det bygges nytt fjernvarmeanlegg bistår vi med det vi kaller et tidligfyringsanlegg. I praksis betyr det at vi kobler til fjernvarme via midlertidige rør, inn i byggeplass, frem til ordinær rørføring er i orden. Der fjernvarmeanlegg ikke er bygget ut i området, kan vi også bistå med alternativ varmekilde inn i ferdig bygg og varmeanlegg, frem til fjernvarmen er bygget ut i området. Den alternative varmekilden passer vi jo også på at er så miljøvennlig som mulig.»
Rambekkvegen 2 er en av adressene som oppgraderes til fjernvarme i løpet av 2023.Rambekkvegen 2 er en av adressene som oppgraderes til fjernvarme i løpet av 2023.

Gjennomgående solid leverandør

Det at fjernvarmeleverandøren tar ansvar for bærekraftig varme også frem til nytt system er på plass er med på å understreke hvor seriøse de er, mener Børge. Dette gjør også det enkelt for Tema å velge Eidsiva Bioenergi som leverandør.  

«For å nå målet om å bruke 100% fornybar energi innen 2030, er vi helt avhengig av spisskunnskapen og drivkraften selskaper som blant annet Eidsiva Bioenergi gir oss. Uten de og andre dyktige samarbeidspartnere som allerede har turt å satse å gå foran, vil vi aldri kunne nå målene våre.»