tema-eiendom

Frivilligsentralen flytter inn i Torggt. 73 på Hamar

Januar 2021

Hamar Frivilligsentral flytter inn i nyoppussede lokaler i Torggt. 73 i Hamar. Lokalene som tidligere huset kafé i 2. etg, er nå bygd om til moderne kontorer og aktivitetsrom for Frivilligsentralen, som derved får en sentral beliggenhet i gågata i Hamar. 


 

Lyse og  trivelige lokaler for Hamar Frivillsentral i Torggt. 73- innflytting pågår !