tema-eiendom

Ligningsverdi aksjer 2022

Ligningsverdi for Tema Eiendom AS per 31.12 2022 er 453,018 kr per aksje før 25 prosent rabatt på privat aksjeeiers hånd. Grunnet kapitalendringer som følge av fisjon i 2022 er det ligningsverdi per 31.12 2022 som skal legges til grunn i skattemeldingen.