tema-eiendom

Administrerende direktør, Reinert Seljeskog, slutter i løpet av året


Vår administrerende direktør, Reinert Seljeskog, har meddelt styret at han ønsker å pensjonere seg i løpet av 2021. Da blir Seljeskog 66 år. Styret har forståelse for at han etter 18 år i stillingen ønsker å fratre og er takknemlig for den betydelige innsats som han har nedlagt for selskapet.

Dette har gitt styret god tid til å forberede et lederskifte. Selskapet har, i løpet av 34 år, kun hatt to daglige ledere, der Seljeskog har hatt ansvaret fra 2003.

Tema Eiendom AS har siden etableringen i 1986 hatt en sterk utvikling med fokus på lønnsom vekst. I Seljeskog sin periode har selskapet hatt en sterk vekst i omsetning, resultat og aksjeverdi. Eiendomsporteføljen har i dag en markedsverdi på ca. 4 mrd. Styret er svært fornøyd med denne utviklingen.

Det stilles store forventninger til ny administrerende direktør. Dette er en av Innlandets mest spennende lederjobber i et selskap med dyktige kolleger, tydelig lokalt eierskap, langsiktig strategi og klare mål. Selskapet har betydelige ambisjoner også de neste årene.

Vi har tro på at vi får godt kvalifiserte kandidater til topplederjobben i Tema Eiendom. Styret har engasjert ekstern bistand i rekrutteringsarbeidet, som vil starte prosessen i løpet av høsten. Styret har som målsetting å lande en ansettelse i løpet av 2020, men vil bruke lenger tid om nødvendig. 

 

Med hilsen

TEMA EIENDOM AS

 

Ted Skattum

Styreleder

Mobil 970 15 751