tema-eiendom

Tema Eiendom selger Rudsvegen 15 på Rudshøgda


 

Rudsvegen 15 AS som er heleid av Tema Eiendom AS har solgt 100% av aksjene i førstnevnte selskap til Høgda Eiendom AS. Selskapet eier nettopp Rudsvegen 15 som ble oppført i 1998. Eiendommen har et tomteareal på 2.445 m2 og en bebyggelse på 1.442 m2 og har for tiden kortsiktige leiekontrakter og en del ledige arealer. Kjøper har planer om å benytte eiendommen til egen drift i datterselskapet Ifor Williams Norge AS.  Overtakelsen gjennomføres 01.02.2022.

Henvendelser vedr. saken kan rettes til følgende:

Tema Eiendom AS v/adm.dir. Stian Strand Molstadkroken

911 87 056, stian@temaas.no

Høgda Eiendom AS v/daglig leder Jørgen Duenger

971 26 897, jorgen@iwt.no