tema-eiendom

Samspillsavtale med Betonmast i Parkgata på Gjøvik

Tema og samarbeidspartner Bane Nor Eiendom har inngått samspillsavtale med Betonmast Innlandet for bygging av byggetrinn 2 og 3 i Parkgata på Gjøvik. Dette blir to bærekraftige og moderne kontorbygg med BREEAM-NOR Very good sertifisering etter versjon 6.0 og Energimerke A med grønn farge. Disse kvalitetene, samt prosjektets lokalisering rett ved skysstasjonen og jernbanestasjonen på Gjøvik, gjør dette store prosjektet interessant og attraktivt for mange spennende leietakere.

Kontrakten med Betonmast gjennomføres i to faser, med fase 1 i samspill med en målsum. Dersom målsummen oppnås gjennom fase 1, inngås det en totalentreprisekontrakt for fase 2. Parkgata byggetrinn 2 og 3 omfatter bygging av næringsbygg bestående av to bygningskropper over en felles parkeringskjeller. Samlet areal inkl. p-kjeller er på 12 900 kvm BTA. 

Fase 1 av samspillet starter opp umiddelbart etter påske og byggestart er estimert høsten 2023 med ferdigstillelse våren 2025. Tema er nå i prosess med avklaringer på flere potensielle leieforhold.