tema-eiendom

Signert leieavtale med DNB kundesenter og bankfilial i nytt BREEAM-NOR Excellent bygg i Parkgata på Gjøvik

Det er nå inngått leieavtale med DNB Bank ASA i Parkgata 6 ved Gjøvik stasjon. DNB vil disponere deler av plan 2, samt hele plan 3 og 4 i dette topp moderne og brukervennlige nybygget som skal stå ferdig høsten 2025. Totalt leieareal for DNB kundesenter og bankfilial inkl. andel fellesarealer vil bli ca 3 100 kvm. Nybygget blir totalt ca 5 400 kvm fordelt på over 5 plan, og blir det midtre av totalt 3 bygg på eiendommen hvorav det første sto ferdig i mars 2022.

De to neste byggene som nå skal realiseres i Parkgata vil totalt være på ca 11 000 kvm, og bli knyttet sammen med en felles parkeringskjeller på ca 2 600 kvm.

Bygget DNB blir en del av vil også inneholde kantine på gateplan for alle de tre byggene i Parkgata 6-12. Begge nybyggene vil bli moderne miljøbygg som både skal Energimerkes med toppkarakter A og mørk grønn farge, samt BREEAM-NOR Excellent sertifiseres. 

Vi gleder oss til å få med DNB som en stor leietaker i dette spennende og fremtidsrettede utviklingsprosjektet i hjertet av Gjøvik sentrum. 


Illustrasjonene over viser Parkgata 6 - 12 ferdig utbygd med tre bygninger.