tema-eiendom

Tema selger Brygga 20 på Hamar

Tema kjøpte Brygga 20 av Vold Eiendommer i 1992. Nå selger Tema eiendommen til Vold Eiendommer og SPG. Eiendommen er på ca 3 600 kvm BTA og ble opprinnelig utviklet som konfeksjonsfabrikk av familien Vold.

Vold Eiendommer bygde om og leide ut eiendommen til politikammer tidlig på 1980 tallet, for deretter å selge eiendommen til Tema i 1992. Brygga 20 er i dag et attraktivt bygg som benyttes som treningssenter samt moderne kontorlokaler.

SPG og Vold Eiendommer har inngått et samarbeid om naboeiendommen Brygga 18, og har presentert en masterplan som viser et fremtidig bolig- og næringsområde som vil gi Hamars befolkning tilgang til Mjøsa, samt bidra til å binde hele Mjøsfronten sammen fra Espern til Domkirkeodden. Vi mener dette vil bli et spennende bidrag til byutviklingen i Hamar.

Christian Vold, som er daglig leder i Vold Eiendommer, takker for en konstruktiv og god prosess. De kjenner eiendommen godt, og ser nå fram til å utvikle området videre i tråd med Hamar kommune sin visjon.