tema-eiendom

Temafondet - søknadsfrist 1. oktober

Tema Eiendom har nå opprettet et fond med intensjon om å kunne bidra med økonomisk støtte til gode og bærekraftige formål og prosjekter i Mjøsregionen. Årets søknadsfrist er satt til 1. oktober og alle innkomne søknader vil etter det vurderes av en jury før de som får støtte blir offentliggjort.

Trykk her for å lese mer om fondet og kriteriene for å kunne søke.