tema-eiendom

TEMAFONDET 2023


Temafondet

Temafondet er opprettet av Tema Eiendom AS med formål om å gi økonomisk støtte til gode og bærekraftige formål som er til glede for innbyggerne i Mjøsregionen. Etter en årlig søknadsfrist vil alle innkomne søknader bli vurdert av en jury, før de som tildeles støtte offentliggjøres.

Søknadsfrist 2023: 1. oktober
Kriterier for å kunne søke om støtte fra Temafondet

Det er ingen konkrete begrensninger i hva det kan søkes støtte til, så lenge det innfrir kriteriene under.

1.

Søkere må være et lag eller forening lokalisert i Mjøsregionen.

2.

Det kan søkes støtte til varige ting eller gjenstander som vil være til glede for brukere over tid.


3.

Søknader om støtte til miljøvennlige og bærekraftige formål som er til glede for innbyggere i lokalmiljøet vil bli vektlagt i juryens vurderinger.

Søk om støtte fra Temafondet

Send søknad