tema-eiendom

Vår filosofi:

FILOSOFI

1.

Konsentrere oss om vår kjernevirksomhet

2.

Nærhet til kundene

3.

Være synlige

4.

Langsiktighet i våre tiltak og investeringer

5.

Stort volum og fleksibilitet

6.

Risikospredning, bransjemessig og geografisk

7.

Ikke forsømme vedlikehold

8.

Være miljøbevisste og gjøre årlige forbedringer

9.

Styre etter måltall

10.

Aksjonærene - en viktig ressurs


Etisk standard

Vår overordnede forretningsmessige og etiske filosofi er å være langsiktig i vårt tankesett og ha et godt samarbeid med våre kunder og leverandører. Det innebærer at vi skal være til å stole på, vise respekt for andre og agere mot andre slik vi ønsker å bli behandlet selv.


1.

Vi respekterer avtaler inngått mellom arbeidslivets organisasjoner, følger lover, forskrifter og avtaler.

2.

Alle våre ansatte har formelle ansettelsesavtaler og ryddige vilkår i forhold til arbeidsoppgaver, ansvar og fullmakter. Dette er nedfelt i eget dokument om policy, rutiner og fullmakter. Det skal være motiverende og inspirerende å jobbe i Tema Eiendom!

3.

Vi har klare målsettinger om årlige miljømessige forbedringstiltak gjennom god drift av eiendommene og målrettede investeringer i bedre bygningsmessige løsninger og teknologi.

4.

Våre leverandører skal ha alle formaliteter i forhold til myndigheter og sine ansatte på plass. Vi tillater ikke bruk av mellommenn.

5.

Vi tillater ikke korrupsjon eller bruk av bestikkelser eller lignende handlinger i vår virksomhet eller i virksomheter vi driver forretning med.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 i Norge og skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon. Loven pålegger Tema Eiendom en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. 

Vårt arbeid med ivaretagelse av loven vil gjennomføres i tråd med OECDs metodikk for aktsomhetsvurderinger. 

Tema Eiendoms leverandører, forretnings- og samarbeidspartnere er viktige for evnen til å utføre vår virksomhet. Vi ønsker at våre forretningsforhold skal være basert på åpenhet og tillitt, og at våre leverandører deler vår holdning. Våre leverandører og samarbeidspartnere skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.