Alle eiendommer

Ledige arealer

Aluvegen 95

Innlandet, Hamar
D
Les mer

Arnkværnvegen 20

Innlandet, Furnes, Ringsaker
A
Les mer

Aslak Bolts gate 40A

Innlandet, Hamar
C
Les mer
Ledige arealer

Brennerivegen 1 - 3

Innlandet, Brumunddal, Ringsaker
E
Les mer
Ledige arealer

Brugata 17

Innlandet, Brumunddal, Ringsaker
Les mer

Brugata 6

Innlandet, Brumunddal, Ringsaker
Les mer

Brugata 8

Innlandet, Brumunddal, Ringsaker
D
Les mer
Ledige arealer

Bøgata 55

Vestfold Og Telemark, Bø I Telemark, Midt-telemark
B
Les mer

Disenstrandvegen 2

Innlandet, Hamar
D
Les mer

Elvesletta 20

Innlandet, Ingeberg, Hamar
B
Les mer

Fogd Holmboes gate 47 - 49

Troms Og Finnmark, Bardu
E
Les mer
Ledige arealer

Fredvang Allè 10

Innlandet, Hamar
C
Les mer

Frønsetvegen 43

Innlandet, Løten
A
Les mer

Furnesvegen 26

Innlandet, Brumunddal, Ringsaker
E
Les mer

Gjerluvegen

Innlandet, Furnes, Ringsaker
Les mer

Gjerluvegen 10

Innlandet, Furnes, Ringsaker
A
Les mer

Gjerluvegen 2

Innlandet, Furnes, Ringsaker
F
Les mer

Gjerluvegen 4

Innlandet, Furnes, Ringsaker
E
Les mer

Gjerluvegen 8

Innlandet, Furnes, Ringsaker
E
Les mer

Gudbrandsdalsvegen 196

Innlandet, Lillehammer
C
Les mer

Hadelandsvegen 8

Innlandet, Gjøvik
Les mer

Hauggata 2

Innlandet, Lena, østre Toten
C
Les mer

Holmlundvegen 1

Innlandet, Ottestad, Stange
Les mer

Holsetgata 22 - Horns gate 11

Innlandet, Hamar
D
Les mer

Industrigata 51

Innlandet, Lillehammer
A
Les mer

Industrigata 60

Innlandet, Lillehammer
Les mer
Ledige arealer

Industrigata 62

Innlandet, Lillehammer
Les mer

Industriveien 17

Viken, Jessheim, Ullensaker
E
Les mer

Jegerstien 12

Innlandet, Elverum
B
Les mer

Jegerstien 18

Innlandet, Elverum
Les mer
Ledige arealer

Jernbanetorvet 2

Innlandet, Gjøvik
Les mer
Ledige arealer

Jon Sunds veg 18

Innlandet, Elverum
Les mer

Kallerudlia - Tomt

Innlandet, Gjøvik
Les mer

Kallerudlia 10

Innlandet, Gjøvik
B
Les mer

Kallerudlia 11

Innlandet, Gjøvik
C
Les mer

Kallerudlia 16

Innlandet, Gjøvik
D
Les mer

Kallerudlia 18

Innlandet, Gjøvik
A
Les mer

Kallerudlia 2

Innlandet, Gjøvik
C
Les mer

Kallerudlia 20

Innlandet, Gjøvik
Les mer
Ledige arealer

Kallerudlia 4

Innlandet, Gjøvik
C
Les mer

Kallerudlia 6

Innlandet, Gjøvik
A
Les mer

Kallerudsvingen - Tomt

Innlandet, Gjøvik
Les mer

Kallerudsvingen 13

Innlandet, Gjøvik
C
Les mer
Ledige arealer

Kallerudsvingen 15

Innlandet, Gjøvik
Les mer

Kildalsvingen 5

Innlandet, Raufoss, Vestre Toten
D
Les mer

Kinnlimarka 57

Innlandet, Rudshøgda, Ringsaker
A
Les mer

Kolltjernvegen 8

Innlandet, Hamar
E
Les mer

Kyrre Grepps gate 19

Oslo, Oslo
B
Les mer
Ledige arealer

Landbruksvegen 1

Innlandet, Lillehammer
C
Les mer

Landbruksvegen 2

Innlandet, Lillehammer
F
Les mer
Ledige arealer

Landbruksvegen 3 A/B

Innlandet, Lillehammer
D
Les mer
Ledige arealer

Lenagata 32

Innlandet, Lena, østre Toten
Les mer

Lenagata 50

Innlandet, Lena, østre Toten
Les mer

Lokstallen

Innlandet, Gjøvik
Les mer

Lundgutua 2

Innlandet, Hamar
B
Les mer

Løkkevegen 1 - 3

Innlandet, Hunndalen, Gjøvik
Les mer

Løkkevegen 5

Innlandet, Hunndalen, Gjøvik
Les mer

Marisagvegen

Innlandet, Moelv, Ringsaker
Les mer
Ledige arealer

Marisagvegen 8

Innlandet, Moelv, Ringsaker
D
Les mer

Marisagvegen 9

Innlandet, Moelv, Ringsaker
Les mer

Mausetvegen 10

Innlandet, Brumunddal, Ringsaker
Les mer

Mausetvegen 30

Innlandet, Brumunddal, Ringsaker
Les mer

Morstongveien 56

Viken, Slitu, Indre østfold
C
Les mer
Ledige arealer

Mølla Senter

Innlandet, Brumunddal, Ringsaker
D
Les mer

Møllergata 58

Oslo, Oslo
B
Les mer

Paradisvegen

Innlandet, Biri, Gjøvik
Les mer
Ledige arealer

Paradisvegen 2

Innlandet, Biri, Gjøvik
Les mer

Parkgata 15

Innlandet, Gjøvik
Les mer

Parkgata 6 - Byggetrinn 1

Innlandet, Gjøvik
A
Les mer

Parkgata 6 - Byggetrinn 2

Innlandet, Gjøvik
A
Excellent
Les mer

Parkgata 6 - Byggetrinn 3

Innlandet, Gjøvik
A
Excellent
Les mer
Ledige arealer

Parkgata 81 - 85

Innlandet, Hamar
A
Very Good
Les mer

Parkgata 81 - 85

Innlandet, Hamar
Les mer

Rambekkvegen 2

Innlandet, Gjøvik
Les mer

Raufossvegen 255

Innlandet, Hunndalen, Gjøvik
Les mer

Refstadveien 46

Oslo, Oslo
C
Les mer

Ringvegen 11

Innlandet, Gjøvik
C
Les mer

Ringvegen 16

Innlandet, Gjøvik
A
Very Good
Les mer
Ledige arealer

Ringvegen 26

Innlandet, Gjøvik
E
Les mer

Ringvegen 26 - nede

Innlandet, Gjøvik
E
Les mer
Ledige arealer

Ringvegen 3

Innlandet, Gjøvik
E
Les mer

Ringvegen 5

Innlandet, Gjøvik
B
Les mer

Roald Amundsens veg 1

Innlandet, Gjøvik
Les mer

Rødumbygdsvegen 23

Innlandet, Svingvoll, Gausdal
G
Les mer

Sigurd Østliens veg 3

Innlandet, Raufoss, Vestre Toten
E
Les mer

Sikten Kapp

Innlandet, Lena, østre Toten
Les mer
Ledige arealer

Sivesindvegen 1

Innlandet, Hunndalen, Gjøvik
Les mer

Sivesindvegen 12

Innlandet, Hunndalen, Gjøvik
Les mer

Sivesindvegen 3

Innlandet, Hunndalen, Gjøvik
Les mer

Skulevegen 7

Innlandet, Leira I Valdres, Nord-aurdal
B
Les mer

Skumsrudvegen 27

Innlandet, Biri, Gjøvik
D
Les mer

Skumsrudvegen 27

Innlandet, Biri, Gjøvik
Les mer

Sognsveien 66 A

Oslo, Oslo
C
Les mer

Solvinvegen 153

Innlandet, Romedal, Stange
C
Les mer
Ledige arealer

Sommerrovegen 3

Innlandet, Gjøvik
Les mer

Stasjonsvegen 3A/5B

Innlandet, Løten
C
Les mer

Stolvstadlia 18

Innlandet, Rudshøgda, Ringsaker
Les mer
Ledige arealer

Stolvstadv. 11

Innlandet, Rudshøgda, Ringsaker
Les mer

Stolvstadvegen 7

Innlandet, Rudshøgda, Ringsaker
Les mer
Ledige arealer

Stolvstadvegen 9

Innlandet, Rudshøgda, Ringsaker
D
Les mer
Ledige arealer

Storgata 106

Innlandet, Lillehammer
D
Les mer

Storgata 123

Innlandet, Dokka, Nordre Land
C
Les mer

Storgata 125

Innlandet, Dokka, Nordre Land
Les mer

Storgata 130/132

Innlandet, Moelv, Ringsaker
B
Les mer

Storgata 131

Innlandet, Moelv, Ringsaker
C
Les mer
Ledige arealer

Storgata 23

Innlandet, Gjøvik
Les mer
Ledige arealer

Storgata 4

Innlandet, Stange
D
Les mer
Ledige arealer

Storgata 56 - 58

Innlandet, Lillehammer
D
Les mer
Ledige arealer

Storlinna 1 og 5

Innlandet, Brandbu, Gran
D
Les mer
Ledige arealer

Strandgata 13

Innlandet, Gjøvik
D
Les mer

Strandgata 31

Innlandet, Hamar
Les mer
Ledige arealer

Strandgata 38

Innlandet, Gjøvik
Les mer

Strandvegen 12

Innlandet, Brumunddal, Ringsaker
E
Les mer

Strandvegen 12

Innlandet, Brumunddal, Ringsaker
Les mer
Ledige arealer

Strandvegen 24

Innlandet, Brumunddal, Ringsaker
Les mer
Ledige arealer

Strandvegen 26

Innlandet, Brumunddal, Ringsaker
E
Les mer
Ledige arealer

Strandvegen 28

Innlandet, Brumunddal, Ringsaker
Les mer

Strandvegen 30

Innlandet, Brumunddal, Ringsaker
Les mer

Strandvegen 32

Innlandet, Brumunddal, Ringsaker
Les mer

Stridsklev Ring 32

Vestfold Og Telemark, Porsgrunn
B
Les mer
Ledige arealer

Studievegen 2

Innlandet, Gjøvik
C
Les mer

Thomasdalen 5A

Innlandet, Gjøvik
D
Les mer

Thomasdalen 5B

Innlandet, Gjøvik
Les mer

Thomasdalen 7

Innlandet, Gjøvik
Les mer
Ledige arealer

Tomtegata 4

Innlandet, Lillehammer
C
Les mer
Ledige arealer

Torggata 73

Innlandet, Hamar
Les mer
Ledige arealer

Valdresvegen 4

Innlandet, Gjøvik
E
Les mer

Valdresvegen 5

Innlandet, Gjøvik
Les mer
Ledige arealer

Vallevegen 12 - 14

Innlandet, Lena, østre Toten
Les mer

Vallevegen 16 - 18

Innlandet, Lena, østre Toten
Les mer

Vangsvegen 43

Innlandet, Hamar
E
Les mer
Ledige arealer

Vikasenteret

Innlandet, Ottestad, Stange
D
Les mer

Vinstragata 93 - 105

Innlandet, Vinstra, Nord-fron
B
Les mer
Ledige arealer

Vormstuguvegen 40

Innlandet, Lillehammer
C
Les mer

Åker Utvikling A

Innlandet, Furnes, Ringsaker
Les mer

Åker Utvikling B

Innlandet, Furnes, Ringsaker
Les mer

Åker Utvikling C

Innlandet, Furnes, Ringsaker
Les mer

Åker Utvikling E

Innlandet, Furnes, Ringsaker
Les mer

Åker Utvikling F

Innlandet, Furnes, Ringsaker
Les mer

Åker Utvikling G

Innlandet, Furnes, Ringsaker
Les mer

Åker Utvikling H

Innlandet, Furnes, Ringsaker
Les mer

Åker Utvikling I

Innlandet, Furnes, Ringsaker
Les mer
Ledige arealer

Øvermarka 10

Innlandet, Furnes, Ringsaker
D
Les mer

Øvermarka 16

Innlandet, Furnes, Ringsaker
C
Les mer
Ledige arealer

Øvermarka 2

Innlandet, Furnes, Ringsaker
C
Les mer

Øvermarka 4 A

Innlandet, Furnes, Ringsaker
G
Les mer
Ledige arealer

Øvre Torvgate 3

Innlandet, Gjøvik
D
Les mer
Mer om våre eiendommer

Ledige lokaler

Les mer

Prosjektutvikling

Les mer

Ledige tomter

Les mer