Hva kan vi gjøre for deg?

Utvikling av eksisterende eiendom eller nybygg?

- You name it!

Eiendom > Prosjektutvikling

Utvikling av eksisterende eiendommer

Vi i TEMA har lang erfaring med å utvikle ulike typer næringsbygg for våre leietakere. Ofte starter dette med endringer i behov hos en leietaker. Noen ganger kan løsningen være å se på mulighetene for å utvide arealet i form av et tilbygg eller påbygg i eksisterende bygg gjerne i kombinasjon med generell oppgradering av leieobjektet. Målet vårt er hele tiden at bygget i størst mulig grad møter leietakers behov, samt våre felles krav til bærekraft i form av energieffektive og miljøvennlige bygg.     

Bygge nytt?

Noen ganger klarer vi ikke å dekke nye eller eksiskternede leietakares behov i byggene som allerede er bygget. Da setter vi oss ned sammen med leietatakeren og kartlegger deres behov fra A til Å, Dette fører ofte til at vi sammen finner frem til riktig lokalisering og smarte arealeffektive løsninger både i selve nybygget og utomhus. I slike prosesser er målet hele tiden å løse leietakers behov på en mest mulig bærekraftig måte. Dette betyr blant annet at alle våre nybygg minimum skal oppnå Energimerke A med mørk grønn farge. For blant annet våre større kontorbygg er det også naturlig å jobbe for å oppnå høyest mulig BREEAM-NOR sertifisering.

Det er alltid gøy å komme på ettårsbefaring hos en leietaker, og få høre hvor mye energi de har klart å spare i sitt splitter nye anlegg!  

Skreddersøm
Vi i TEMA har en stor tomtebank med attraktive tomter på mange ulike lokasjoner. Vi blir også kontaktet av ulike aktører som har en tomt, men som ønsker at vi tar oss av prosessen med å etablere et nybygg i tråd med deres behov. På denne måten kan leietaker fokusere på sin kjernevirksomhet, mens vi gjør det vi kan best, som er utvikling og forvaltning av eiendom. Vårt fokus er uansett å tilby en skreddersydd løsning i moderne og enerigieffektive bygg for våre leietakere. Vi bygger alt av næringsbygg fra større kontor- og handelsbygg til ulike spesialbygg som eksempelvis dyreklinikker, treningssenter og skreddersydde enbrukerbygg samt ulike løsninger innen lager og logistikk.

 Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan levere av løsninger for å dekke behovet til din virksomhet i et nybygg!

Mer om våre eiendommer

Ledige lokaler

Les mer

Ledige tomter

Les mer

Alle eiendommer

Les mer