Ligningsverdier

Ligningsverdi aksjer 2023
Ligningsverdi for Tema Eiendom AS per 31.12 2023 er 42,45 før 20 prosent rabatt på privat aksjeeiers hånd. Grunnet kapitalendringer som følge av fisjon i 2023 er det ligningsverdi per 31.12 2023 som skal legges til grunn i skattemeldingen.

 

År Lign. verdi pr. aksje
2023 

42,45*

2022

453,02

 

2021 695,44
2020 735,51
2019 515,79
2018 434,89

 

*Ligningsverdien på 42,45 pr. aksje er uten forhøyet kalkulasjonsfaktor (distriksrabatt) på næringseiendom pr. 31.12.2023. Dette skyldes at reglene om forhøyet kalkulasjonsfaktor på næringseiendom først skal ha virkning fra 2024 for aksjonærene.

Brev sendt fra skatteetaten med opplysninger om ligningsverdi på 28,33 pr. aksje skyldes at skattemeldingen for 2023 må sendes inn med bruk av forhøyet kalkulasjonsfaktor.

Vi presiserer derfor at det er 42,45 pr. aksje som skal legges til grunn for aksjonærene.

Mer om Finansiell informasjon

Kvartalsrapporter

Les mer

Årsrapporter

Les mer

Øvrig info

Les mer