Ligningsverdier

Ligningsverdi aksjer 2022
Ligningsverdi for Tema Eiendom AS per 31.12 2022 er 453,018 kr per aksje før 25 prosent rabatt på privat aksjeeiers hånd. Grunnet kapitalendringer som følge av fisjon i 2022 er det ligningsverdi per 31.12 2022 som skal legges til grunn i skattemeldingen.

 

År Lign. verdi pr. aksje
2022 453,02
2021 695,44
2020 735,51
2019 515,79
2018 434,89
Mer om Finansiell informasjon

Kvartalsrapporter

Les mer

Årsrapporter

Les mer

Øvrig info

Les mer