Ligningsverdier

Ligningsverdi aksjer 2023
Ligningsverdi for Tema Eiendom AS per 31.12 2023 er 42,45 før 20 prosent rabatt på privat aksjeeiers hånd. Grunnet kapitalendringer som følge av fisjon i 2023 er det ligningsverdi per 31.12 2023 som skal legges til grunn i skattemeldingen.

 

År Lign. verdi pr. aksje
2023 

42,45

2022

453,02

 

2021 695,44
2020 735,51
2019 515,79
2018 434,89
Mer om Finansiell informasjon

Kvartalsrapporter

Les mer

Årsrapporter

Les mer

Øvrig info

Les mer