Et kompetent og sammensatt team

Om oss > Folka
Monica Uggen Evensen
Eiendomsforvalter utleie
Ole Christian Malterud Akre
Eiendomsforvalter utleie
Kjell Arne Halvorsen
Direktør utleie
Rune Andersen
Prosjektsjef
Kristian Kraabøl
Prosjektleder
Johan Sterten
Prosjektutvikler
Dagfinn Lerberg
Direktør prosjektutvikling og marked
Harald Tungevåg
Senterleder
Ingrid Roald
Eiendomsforvalter drift
Monica Haugli
Eiendomsforvalter drift
Jan Roger Svendsen
Eiendomsforvalter teknisk
Erland Tolvstad
Driftsingeniør
Ingrid Lotterud
Miljø- og bærekraftansvarlig
Børge Moen
Direktør eiendom og forvaltning
Evy Ann Hagen
Regnskapsleder
Robert K. Lunn
Regnskapsmedarbeider
Kate Dyrud
Regnskapsmedarbeider
Martin Zettervall
Finansdirektør
Stian Strand Molstadkroken
Administrerende direktør
Mer om oss

Styret

Les mer

Selskapet

Les mer