Rutiner vedrørende kjøp og salg

Ønsker du å kjøpe eller selge aksjer?

Investor > Aksjeomsetning > Rutiner

Fra 2022 innføres nye lokale rutiner når Tema Eiendom skal bistå ved omsetning av aksjer:

 • Minsteantall vi formidler ved kjøp og salg er 250 aksjer.
 • Alle oppgjør i omsetninger vi formidler går via Advokatfirma Lohne Krokeide AS.
 • Kjøper og selger må akseptere at poster kan deles opp i flere omsetninger. Ved
  oppsplitting vil ordre automatisk bli endret til restordre.
 • Ordre er gyldig i minimum 7 dager og maksimum 90 dager. Etter 90 dager vil en
  ordre, evt restordre bli slettet. Ordre kan slettes ved skriftlig henvendelse etter 7
  dager.
 • Ordre sendes via ordreregistrering under. Viktig å registrere om det er kjøp eller
  salg.

SALÆR til oppgjørsmegler: 

 • Salær for oppgjørsbehandling deles med 50% hver på kjøper og selger:
 • For oppgjør inntil kr 1 mill. beregnes: 0,5% av kjøpesummen + mva.
 • For oppgjør utover kr 1 mill. beregnes i tillegg:  0,25% av kjøpesummen utover 1 mill + mva.
 • Minimumsalær kr 900,- + mva.

Ordreskjema

Les mer

Transaksjonshistorikk

Les mer

Ordrebok

Les mer