tema-eiendom

Aksjeomsetning

---

I 2020 ble det omsatt  55.445 aksjer som utgjorde 1,77 % av totalt antall aksjer.            I 2019 ble det omsatt 42.350 aksjer ( 1,35 %). 

Den som ønsker å selge eller kjøpe aksjer kan melde dette til Tema Eiendom og det legges ut på vår hjemmeside. Tema Eiendom kan bistå med korrespondansen knyttet til aksjeomsetning. Oppgjør går via advokat. 

Kjente omsetninger i 2021

Antall

kurs/ måned 

1.000

750 / januar 

1.100

760 / januar 

6.367 ( 4 poster)

760 / februar

1.000

760 / mars

250

765 / mars

9.700 ( 4 poster)

770 / mars - april

1.500

775 / april

5.100 ( 3 poster)

760 / april - mai

1.300 (3 poster)

770 / mai - juli

7.000 ( 3 poster)

770 / august

4.043 ( 2 poster)

770 / september

10.150 ( 2 poster )

780 / september - oktober

1.000

790 / oktober

Meldte interessenter ønsker å kjøpe eller selge:

AKSJER TIL SALGS

KURS

1) 1.000

790

AKSJER ØNSKES KJØPT

KURS

1) 100 stk

750

2) 5.000 stk

760

3) 250 stk

770

4) 1.000 stk

770

5) 5.000 stk

770

6) 100 stk

780

7) 15 stk

780