tema-eiendom

Aksjeomsetning

Ønsker du å kjøpe eller selge aksjer?

Rutiner vedrørende kjøp og salg

---

Fra 2022 innføres nye lokale rutiner når Tema Eiendom skal bistå ved omsetning av aksjer:

1     Minsteantall vi formidler ved kjøp og salg er 50 aksjer. 

2    Alle oppgjør i omsetninger vi formidler går via Advokatfirma Lohne Krokeide AS.

3    Kjøper og selger må akseptere at poster kan deles opp i flere omsetninger. Ved oppsplitting vil ordre automatisk bli endret til restordre. 

4    Ordre er gyldig i minimum 7 dager og maksimum 90 dager. Etter 90 dager vil en ordre, evt restordre bli slettet. Ordre kan slettes ved skriftlig henvendelse etter 7 dager.

5   Ordre sendes via ordreregistrering under. Viktig å registrere om det er kjøp eller salg. 

SALÆR til oppgjørsmegler: 

Salær for oppgjørsbehandling deles med 50% hver på kjøper og selger:

For oppgjør inntil kr 1 mill. beregnes: 0,5% av kjøpesummen + mva.

For oppgjør utover kr 1 mill. beregnes i tillegg:  0,25% av kjøpesummen utover 1 mill + mva.

Minimumsalær kr 900,- + mva.


ORDRERSKJEMA


 

Ordrebok

KursAntall

SALG

870

1 000

875

1 250

875

250

880

450

890

2 200

KJØP

Transaksjonshistorikk (fra sept 2022)

HandelsdatoAntallKurs

24.11.2022

4 900870

03.11.2022

100870

02.11.2022

500870

31.10.2022

900870

27.10.2022

500870

20.10.2022

4 000870

19.10.2022

850870

11.10.2022

200870

27.09.2022

1 000880

27.09.2022

100880

27.09.2022

800880

27.09.2022

2 000880

27.09.2022

50890

27.09.2022

1 200880