tema-eiendom

Aksjeomsetning

---

I 2019 ble det omsatt  42.350 aksjer som utgjorde 1,35 % av totalt antall aksjer. Den som ønsker å selge eller kjøpe aksjer kan melde dette til Tema Eiendom og det legges ut på vår hjemmeside. Tema Eiendom kan bistå med korrespondansen knyttet til aksjeomsetning. Oppgjør går via advokat.

Kjente omsetninger i 2020

Antall

kurs/ måned

500

710 / januar

300

720 / januar

2.100 (4 poster)

750 / januar

7.750 (4 poster)

750 / februar

4.100 (2 poster)

700 / april

100

760 / april

150 (2 poster)

750 / mai

2.056

745 / mai

15.650 ( 6 poster)

750 / juni

100

760 / juni

250

725 / juli

1.028 ( 2 poster)

760 / august

2.624

750 / september

5.000

750 / september

4.000

760 / oktober

1.000

750 / oktober

1.000

755 / oktober

1.000

760 / november

Meldte interessenter ønsker å kjøpe eller selge:

AKSJER TIL SALGS

KURS

1) 1.000 stk

790

2) 5.000 stk

780

3) 1.000 stk

760

4) 500 stk

770

AKSJER ØNSKES KJØPT

KURS

1) 1.000 stk

710

2) 100 stk

660