tema-eiendom

Aksjeomsetning

---

I 2019 ble det omsatt  42.350 aksjer som utgjorde 1,35 % av totalt antall aksjer. Den som ønsker å selge eller kjøpe aksjer kan melde dette til Tema Eiendom og det legges ut på vår hjemmeside. Tema Eiendom kan bistå med korrespondansen knyttet til aksjeomsetning. Oppgjør går via advokat.

Kjente omsetninger i 2020

Antall

kurs/ måned

500

710 / januar

300

720 / januar

2.100 ( 4 poster)

750 / januar

7.750 ( 4 poster)

750 / februar

100

760 / april

Meldte interessenter ønsker å kjøpe eller selge:

AKSJER TIL SALGS

KURS

1.000

790

250

800

AKSJER ØNSKES KJØPT

KURS

100

660

1.000

710