tema-eiendom

Aksjeomsetning

---

I 2020 ble det omsatt  55.445 aksjer som utgjorde 1,77 % av totalt antall aksjer.            I 2019 ble det omsatt 42.350 aksjer ( 1,35 %). 

Den som ønsker å selge eller kjøpe aksjer kan melde dette til Tema Eiendom og det legges ut på vår hjemmeside. Tema Eiendom kan bistå med korrespondansen knyttet til aksjeomsetning. Oppgjør går via advokat. 

Kjente omsetninger i 2021

Antall

kurs/ måned 

1.000

750 / januar 

1.100

760 / januar 

6.367 ( 4 poster)

760 / februar

1.000

760 / mars

250

765 / mars

4.700 ( 3 poster)

770 / mars

5.000

770 / april

1.500

775 / april

5.000 ( 2 poster)

760 / april

100

760 / mai

50

770 / mai

250

770 / juni

1.000

770 / juli

Meldte interessenter ønsker å kjøpe eller selge:

AKSJER TIL SALGS

KURS

1) 5.000 stk

780

AKSJER ØNSKES KJØPT

KURS

1) 1.000 stk

710

2) 100 stk

750

3) 1.000 stk

720

4) 5.000 stk

760

5) 3.000 stk

760

6) 250

770