tema-eiendom

Finansiell informasjon

---

Brutto ligningsverdi pr. aksje for 2018 er fastsatt til 434,71 pr. aksje. Rabatten på ligningsverdien er økt fra 10% i 2017 til 20% i 2018, slik at økningen i netto formuesverdi er marginal i forhold til 2017. 

Aksjeverdi (pr. 31.12.2019)

Siden 2008 har aksjeverdien steget fra kr 250 til 720 pr aksje. Sist kjente omsetning i 2019 var kurs 720.  Tabellen over viser aksjekursene pr 31.12. hvert år.


Aksjefordeling etter geografi (pr. 31.12.2019)

Driftsinntekter, leieinntekter og resultat

For vår aksjonærer

Under finner du all finansiell informasjon tilknyttet hvert regnskapsår. Utforsk nøkkeltall, årsrapporter og annen aksjonærinformasjon.


Finansiell rapportering