tema-eiendom

Finansiell informasjon

---


Aksjeverdi (pr. 31.12.2020)

Siden 2008 har aksjeverdien steget fra kr 250 til 760 pr aksje. Sist kjente omsetning i 2020 var kurs 760.  Tabellen over viser aksjekursene pr 31.12. hvert år.


Aksjefordeling etter geografi (pr. 31.12.2020)

Driftsinntekter, leieinntekter og resultat

For vår aksjonærer

Under finner du all finansiell informasjon tilknyttet hvert regnskapsår. Utforsk nøkkeltall, årsrapporter og annen aksjonærinformasjon.


Finansiell rapportering