Aksjesplitten som ble vedtatt på generalforsamling 21. april er nå registrert i VPS. Dette innebærer at nåværende aksjonærer får 10 ganger så mange aksjer. Selskapets aksjekapital vil ikke endres og den enkelte aksjonærs beholdning vil være like mye verdt som før.

I forbindelse med aksjesplitten vil minste antall aksjer, som vi formidler fra nå være 250 stk. Ved spørsmål ta kontakt med finansdirektør Martin Zettervall på e-post [email protected].