Aksjonærer samlet i eiermøte i Tema Eiendoms lokaler 24.10.2019. Presentasjon om selskapet ble lagt frem av Adm.dir Reinert Seljeskog. Til stede var også styret og ansatte. Presentasjonen ligger i sin helhet under finansiell informasjon