Første byggetrinn i Parkgata 6 er nå overlevert til fornøyde leietakere. Utomhusarbeidene vil bli ferdigstilt etterhvert som det tørker opp ute.

Planleggingsarbeidene for neste byggetrinn på dette spennende området pågår nå for fullt.