Jan Flagstad og resten av gjengen i Norva 24 Flagstad hadde lenge kjent på behovet for nye lokaler da de tok kontakt med Tema. De lurte på om vi kunne hjelpe de med å få istand drømmebygget. Da hadde de allerede både lokasjon og ferdige planer for hvordan lokalene de ønsket seg skulle se ut.

Norva 24 Flagstad er en nisjebedrift innen vann og avløp. Bedriften driver med kamerakjøring, feilfinning og utbedring i rør og rehabiliterer blant annet rørsystemer – uten å grave. 

Mer plass og orden i sakene

«Vi satt litt oppå hverandre der vi holdt til før og hadde behov for plass til å vokse», forklarer Jan. «I tillegg var det viktig å få utstyret vårt inn i varmen i vinterhalvåret.»

Bedriften har også noen spesielle behov som må dekkes for at de på en god måte skal klare å holde seg innenfor gjeldene lover og regler med tanke på for eksempel helse og renhold.

«Vi hadde for eksempel behov for et tydelig skille og egne avdelinger og haller til avløp og egne haller til utstyr for rent vann/drikkevann».Soner med helt egne funksjoner

Jan tar oss med rundt i bygget. Vi går på sokkelesten i kontordelen av bygget. Det føles skikkelig hjemlig og hyggelig. Her er det rene, stramme flater og god belysning. Det lukter nytt.

For å komme inn til hallene må vi gjennom en sluse og så ta på oss sko før vi går inn i den første hallen. I rentvannsavdelingen står det en stor lastebil med masse utstyr montert inn på lasteplanet. Vi går gjennom sluser og rom for å komme til den største hallen. Alle rom på veien har egne funksjoner og utstyret i hvert rom har sin egne dedikerte plass. Kai, som er ansvarlig for rørrehabiliteringen viser oss hvordan de rehabiliterer rør med det som ser ut som "rørsokker". De blåses inn i rørene og deretter herdes med epoxy. 

«Det holder i 80-100 år og er like sterkt som et nytt, vanlig plastrør», forteller han.

Det er stor takhøyde over alt og i den største hallen er det plass til tre lastebiler i bredden.

«Denne takhøyden må vi faktisk ha, for å få vedlikeholdt lastebilene», forklarer Jan.

Han stiller opp med avdelingslederne Stein og Kai foran en av de store lastebilene i den største hallen. Trioen er enig om at de er godt fornøyd med oppgraderingen de har fått i de nye lokalene.

«Det ble som vi tenkte. Alle behov og ønsker ble hørt.», forteller Jan fornøyd.