Ligningsverdi per aksje for Tema Eiendom AS per 31.12.2020 er NOK 735,511 per aksje.  Denne verdien skal brukes i skattemelding for 2020.