Tema Eiendom AS får 5 nye eiendommer inn i porteføljen fra 1.10.21.

 


 

De utgjør 18.566 m2 i bruttoareal. 1 eiendom, Fakkelgården, ligger i Lillehammer, og 4 eiendommer beliggende i Oslo. Hver av disse 4 huser en KIWI butikk i næringsdelen som overtas, som igjen er organisert som egne selskaper (AS).