Tema Eiendom jobber nå med etablering av nytt anlegg for Norva24 - Flagstad AS ved Ånestad i Løten. Bygget blir på ca 1450 kvm og skal ferdigstilles i september 2022. Bygget vil inneholde en garasjedel, vaskehall, verksted, samt en kontordel. Ecosør er valgt som totalentreprenør for dette prosjektet.