Tema har inngått leieavtale med en attraktiv aktør i nybygg i Landbruksvegen 3 på Lillehammer. Oppstart leiekontrakt er estimert til Q3 2024 og bygget vil være på 2 567 kvm BTA. Entreprenør for prosjektet blir Panelbygg og i tråd med alle Tema-nybygg blir også dette miljøvennlig og bærekraftig, med Energimerke A og grønn farge.