Sammen med Bane Nor Eiendom utvikler Tema Eiendom denne attraktive tomten med kontorbygg rett sør for Gjøvik skysstasjon. Opprinnelig var dette prosjektet planlagt som ett større volum. Nå planlegges prosjektet delt i flere separate volum, som blant annet muliggjør en trinnvis utvikling av området tilpasset markedssituasjonen. Dette området i hjertet av Gjøvik vil med denne løsningen bli bestående av flere moderne og miljøvennlige frittstående signalbygg. Det jobbes nå med å utarbeide gode arealeffektive løsninger for de ulike leietakerne som ønsker seg inn i disse nybyggene.