- Mange av våre 700 leietakere er for øyeblikket i en svært uvant og kritisk situasjon. Noen har opplevd å miste all inntekt over natten og andre har opplevd reduksjoner i omsetningen. Dette fører igjen til problemer for noen med å betale løpende utgifter.


 

- Som utleier er vi klare på at vi ikke er ansvarlige for at virksomheten i de utleide lokalene må holdes stengt i en periode som følge av myndighetenes pålegg og at utbruddet juridisk sett ikke gir leietaker rett på fritak av leie og driftskostnader. Når det er sagt, ønsker vi som gårdeier å være løsningsorienterte i forhold til alle henvendelser vi får i disse dager, - og er innstilt på å bidra ut fra det samfunnsansvar vi alle utfordres på.

- Men det er også slik at gårdeiers forpliktelser til sine kreditorer og ulike leverandører til eiendommene løper videre, selv om aktiviteten og leieinntektene i noen av byggene avtar.

- Vi har en fragmentert leietakermasse, - alt fra større offentlige leietakere og mange andre bedrifter som ikke, eller i liten grad, er berørt av krisen. Så har vi de som ble momentant rammet som f.eks lekeland, trampolinepark, treningssentre, frisører og en del helserelaterte virksomheter. I tillegg er det tiltagende problemer knyttet til en del bransjer og kjeder innenfor handel, som også hadde det utfordrende fra før.

Situasjonen tilsier at det ikke er kun en løsning for alle tilfellene. Hver og en henvendelse vil bli vurdert av oss ut fra de faktiske forhold. Ut fra at det for alle parter nå er rimelig uavklart hva de totale konsekvensene blir, vil vi i første omgang vurdere betalingsutsettelser. Mange av våre leietakere får de nærmeste dagene tilbakemelding på det. Så vil vi, når situasjonen er mer avklart, i dialog med leietaker, avstemme en mer langsiktig løsning for de som har behov for det. Om det blir leieettergivelse, mer langsiktige tilbakebetalingsordninger eller annet, må man komme tilbake til når situasjonen er mer avklart. Vi ønsker i hvert fall å bidra så positivt som mulig i denne vanskelige situasjonen.

Alle ansatte i Tema Eiendom er fortsatt i jobb. Vi har hatt noen i karantene og mange av oss opererer fra hjemmekontor. Vi har daglige oppfølgingsmøter ift situasjonen og jobber for å opprettholde så normal drift som mulig. Vi har en ambisjon at alle leietakerne som har henvendt seg, skal få tilbakemelding tidlig neste uke. Vi føler vi har en god og konstruktiv dialog med de berørte!

Gjøvik 19.03.2020  

Reinert Seljeskog, adm dir