Tema Eiendom AS og Strand Unikorn AS har inngått en samarbeidsavtale om utvikling av et 22 mål stort område mellom Strand Unikort sitt anlegg og E6 på sør-vestlig side av Moelva. Utviklingen av eiendommen skal skje gjennom et 50/50 eid selskap. Utformingen av området samt fremdrift og regulering, er avhengig av Nye Veier sitt forstående reguleringsarbeid knyttet til E6 og ny Mjøsbru. Det er nærliggende å anta at tomteområdet vil bli regulert til kontor, forretning og plasskrevende handel. Tomteområdet er tilstøtende til Tema sine eiendommer Marisagvegen 8 og 9 samt Storgata 150 (kjent som Mjøssenteret Nord). Partene ser for seg en helhetlig utvikling av tomteområdet med synergier mot de nevnte eiendommene og Strand Unikorn sitt område på nord - østlig side av Moelva. 

Den strategiske beliggenheten Moelv har sentralt i Innlandet og eiendommens eksponering mot E6, gjør at man har store forventninger til det videre utviklingsarbeidet.