Vi i TEMA jobber nå med en analyse for å identifisere de viktigste bærekraftstemaene for vår virksomhet og våre interessenter. Dette er et viktig ledd i vårt bærekraftsarbeid, der vi nå skal konkretisere innsatsområder for hvor det er viktigst at vi gjør mest tiltak. Det er viktig for oss å være transparente og inkludere våre interessenter i dette arbeidet. Det vil derfor nå i juni bli sendt ut en spørreundersøkelse til mange av våre ulike samarbeidspartnere, leietakere og aksjonærer.