Tema Eiendom kjøper Øvermarka 16 i Nydal, Ringsaker


 


Tema Næringsbygg AS som er heleid av Tema Eiendom AS har kjøpt Øvermarka 16 i Nydal i Ringsaker, gjennom erverv av 100 % av aksjene i Mjøsa Invest I AS. Selger er Hamar Media AS og Innlandet Næringsmegling v/Jonas Karlsen har bistått som rådgiver i transaksjonen. Overtakelsen gjennomføres 03.01.2022.

Eiendommen er totalt på 14,7 da og bebyggelsen er fra 2007 og utgjør 4.200 m2. Leietagerne er Elvia som har en avtale som løper ut 2029 og Hamar Media som vil være leietager ut 2022. Sistnevnt er også selger av eiendommen og skal relokalisere sin virksomhet. Tema Eiendom vil umiddelbart starte jobben med å utvikle eiendommen og spesielt mht.arealene som i dag huser Hamar Media.

Henvendelser vedr. saken kan rettes til følgende:

Tema Eiendom AS v/adm.dir. Stian Strand Molstadkroken

911 87 056, [email protected]


Hamar Media AS v/konsernsjef Magne Nordgård

934 80 330, [email protected]