Tema Næringsbygg AS som er heleid av Tema Eiendom AS kjøper tomt tilstøtende til Parkgata 81 - 85 på Hamar. Kjøpet gjøres gjennom erverv av 100 prosent av aksjene i et nyopprettet selskap som fisjoneres ut fra UPL Hamar AS. Selger er Utstillingsplassen Eiendom AS. Overtakelse skjer etter nærmere avtale.

Eiendommen er på totalt 1 960 kvm og kan benygges med 4 800 kvm BTA fordelt på 4 etasjer. Frem til eventuell utbygging vil eiendommen inngå i felles organisert parkeringsløsning for området sammen med Utstillingsplassen Eiendom AS.