Tema Næringsbygg AS som er heleid av Tema Eiendom AS har kjøpt Brennerivegen 1 og 3 i Brumunddal i Ringsaker. Kjøpet gjøres gjennom erverv av 100 % av aksjene i RIT Eiendom AS. Selger er Kantro AS, Winjovar AS, Karwe AS. Overtakelsen gjennomføres 16.05.2022.

Eiendommen er totalt på 9,56 da og utgjør 2.872 m2 BTA og er 100% utleid til Ringsaker Vegg og Takelementer AS (RVT). Eiendommen er nabo til Strandvegen 12 som også er i Tema sin portefølje. Med dette kjøpet eier Tema veldig spennende området som knytter stasjonsområdet sammen med Strandvegen/E6.

 Henvendelser vedr. saken kan rettes til følgende:

Tema Eiendom AS v/adm.dir. Stian Strand Molstadkroken

 911 87 056, [email protected]