Tema har kjøpt ut festetomten i Brennerivegen 2B i Brumunddal med virkning fra 1. februar 2023. Denne tomten er på 4,7 mål. Bygningsmassen på eiendommen eies av selskapet fra før, da dette var en del av kjøpet av Brennerivegen 1 og 3.

Ved kjøpet av denne tomten har Tema sikret seg viktige grunnarealer for en fremtidig helhetlig utvikling av dette spennende området ved Brumunddal stasjon.