Eiendommen ligger i næringsområdet Prøven på Raufoss, og bygget ble oppført i 2007. Bygget er totalt 1 855 kvm BTA og tomten er 6 100 kvm. Leietaker er Raufoss Tak og Blikk AS. Eiendommen ble overtatt av Tema 28.02 2023.