TEMA kjøper Lundgutua 2 (Kiwi Volljordet). Eiendommen ligger i et boligområde i stor utvikling ved innfarten til Hamar sentrum og Hamar vest fra nord. Bygget ble oppført i 2016 og har Energimerke B med grønn farge. Tomten er på 3 469 kvm og bygningsmassen er totalt 1 347 kvm BTA. Leietaker er Kiwi v/Norgesgruppen Innlandet AS. Overtakelse er satt til 01.09 2023.