Tema har eid Birkebeinervegen 26 på Hamar sammen med Hamjern Eiendom. Denne eiendommen er nå solgt til K.A. Rasmussen AS med overtakelse 29.12 2022.